Vælg en side

Hundetræning efter principperne med positiv forstærkning bygger på videnskabelige fakta om indlæringspsykologi.

Det er vigtigt at forstå, at hunde og andre dyr lærer bedst efter præcis de samme metoder, som virker for os mennesker.

Meget forenklet vil det sige, at hunde lærer bedst:

  • hvis de belønnes med godbidder, leg eller kæl, når de gør det rigtige (kaldet positiv forstærkning)
  • hvis de ignoreres, når de gør det forkerte (kaldet negativ straf)

Træner du for eksempel ’sit’ med din hund, skal den med andre ord belønnes, hver gang den sætter sig. På den måde øger du sandsynligheden for, at den sætter sig igen og igen.

Hvis hunden gør andet end at sætte sig, når du træner sit, skal den ikke have en belønning, men ignoreres.

Belønningen får den først, når den har forstået, at den er nødt til at sætte sig.

Hårde metoder er ubehagelige

Hårde træningsmetoder bygger på såkaldt positiv straf og negativ forstærkning:

  • Positiv straf er, hvis du for eksempel rykker i din hund for at få den til at koncentrere sig om det, du vil have den til.
  • Negativ forstærkning er, når du for eksempel presser din hund ned i ’sit’ mod dens vilje. Det er så ubehageligt for hunden, og den vælger at sætte sig frivilligt for at undgå at blive presset ned igen.

Brug ikke straf

Hvis du straffer din hund, når I træner, risikerer du følgende:

  • Din hund mister tilliden til dig, og det går ud over jeres forhold.
  • Selvom straffen tilsyneladende virker, vil hunden som regel huske ubehaget og forbinde det med andre ting, som den oplever i samme situation. Det kan føre til, at hunden får andre adfærdsproblemer.
  • Straf kan gøre hunden usikker eller direkte angst.
  • Er hunden usikker og angst, får den problemer med at lære nyt.
  • Hunden bliver passiv, fordi den er bange for at gøre noget forkert.