Vælg en side

– Jeg bliver så ked af det, når jeg hører hundetrænere og adfærdskonsulenter tale om, at man skal tage lederskab over sin hund. Eller om, at hunden skal vide, hvem der bestemmer.

– Det er noget vrøvl og ødelæggende for dit forhold til hunden. Der er ingen grund til at dominere og undertrykke en hund. Den kunne aldrig finde på at dominere eller undertrykke dig. Og den har ingen intentioner om at kravle op ad rangstigen og selv blive flokleder.

Sådan siger den anerkendte hundepsykolog Anders Hallgren, som også gør op med en masse andre myter om, hvordan man opdrager en hund.

Forældede regler

– Hunden bliver hverken mere eller mindre lydig af de forældede regler, som mange stadig praktiserer. Tværtimod risikerer man at få en passiv og usikker hund, der mangler selvtillid, og som er ude af stand til selv at tage initiativer, siger han og understreger, at alt hvad man foretager sig med sin hund, skal ske på hundens præmisser. Præcis på samme måde, som når man er sammen med et barn.

Anders Hallgrens teorier bygger på biologers og adfærdsforskeres videnskabelige resultater.

De er samlet i bogen ‘Alfasyndromet – om lederskab og rangorden hos hunde’ og går igen som en rød tråd i alle hans bøger. I Danmark bliver de udgivet af Forlaget Tro-Fast.