Vælg en side

’Mågerne ud af Aarhus’ hedder en Facebook-side, som i løbet af kort tid har fået flere tusind følgere. På havnen i Aarhus bygges der på livet løs, og det har fået nogle af mågerne til at flytte ind på byens tage med det resultat, at aarhusianernes nattesøvn forstyrres af skrig og skrål.

Mere end 1.000 føler sig så generet, at de også har støttet underskriftsindsamlingen om at få mågerne ud af Aarhus, så der kommer en mere ”normal balance mellem mennesker og måger”.

– Spørgsmålet er så, hvad man mener med en normal balance. For mågerne er det helt naturligt at slå sig ned de steder, hvor der er gode muligheder for at yngle og finde mad – også selvom mange siger, at det ikke er naturligt for måger at være i byerne, siger biolog Jørn Dyhrberg Larsen fra Dansk Ornitologisk Forening.

Tivolisering af naturen

Han undrer sig over, at især bymennesker ser på naturen som et tilbud, man kan vælge til eller fra.

– De tager ud i naturen på samme måde, som man tager i tivoli eller på museum, og ser ikke naturen som et overordnet vilkår, vi alle er underlagt. Vi er selv en del af naturen, og når vi ødelægger mågernes muligheder for at yngle ved for eksempel havnene, er det naturligt, at de finder andre steder at være. Efter min mening er det ikke i orden, at vi så bare vil have lov til at plaffe mågerne ned. Hvem siger, at det er en menneskeret ikke at blive belemret med naturen, hvis man bor i byen? spørger han.

Mågerne skal ud af byen, siger mange

Vi skal have en plan

Ifølge Jørn burde man i stedet for bare at skyde mågerne ned udarbejde en overordnet plan for at få fuglene til at vælge et andet sted at slå sig ned, hvis de giver problemer.

For eksempel kunne man gøre det mere besværligt for fuglene at yngle de steder, hvor de er til gene, ved at etablere forskellige fysiske barrierer. Man kan også sørge for at få flere rovfugle som for eksempel vandrefalke til at yngle i byerne.

Desuden kan man begrænse mågernes adgang til føde ved at sørge for, at der ikke findes madaffald. Det betyder, at der skal være låg på byernes skraldespande, ligesom bordene på caféer og andre udendørs spisesteder skal ryddes hurtigst muligt, og at folk i al almindelighed skal lade være med at kaste mad på gaden.

Giv mågerne plads

En anden mulighed er at lave kunstige øer til mågerne eller bygge gamle siloer om til fuglefjelde, så mågerne har et andet sted at slå sig ned. Det har man ifølge DOF gode erfaringer med i blandt andet Storbritannien.

– At skyde mågerne er efter min mening ikke alene uetisk. Der er heller ingen garanti for, at det løser problemet. Der er sandsynligvis andre måger, der bare venter på en chance for at rykke ind på en af de gode ynglepladser, siger Jørn.

I øjeblikket er der ro i både havnebyerne og på Facebook-siden ’Mågerne ud af Aarhus’. Indtil foråret kommer, har mågerne nemlig forladt byen, men de kommer helt sikkert igen, når ynglesæsonen starter. Og så har vi igen balladen med byboere, der ikke vil have naturen for tæt på.

I flere havnebyer skydes mågerne

Flere havnebyer har fået tilladelse fra Naturstyrelsen til at bekæmpe måger. Det betyder, at kommunerne i byer som Aalborg, Fredericia, Holbæk, Holstebro, Kalundborg og Struer har lov til at regulere (læs: skyde) måger uden for ynglesæsonen. I Aarhus er et flertal i byrådet indtil videre imod at få tilladelse til at bekæmpe mågerne med våben.

Byboerne er især generet af mågerne fra sidst på foråret, og indtil ungerne er på vingerne sidst på sommeren. Unger og forældre holder nemlig kontakt med hinanden ved at skrige fra tidlig morgen til sen aften. Samtidig passer forældrene godt på deres unger og kan blive aggressive over for mennesker, hvis en unge for eksempel er røget ud af reden og ligger på fortovet.

I Aarhus viser optællinger, at der i både 1999 og 2007 var omkring 200 ynglende par på byens tage, og intet tyder på, at bestanden er vokset siden da.